Konrad Michalski, wicestarosta legionowski, zamierza ubiegać się o mandat poselski z listy PiS

Rozważając kandydaturę na posła z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość, Konrad Michalski – obecnie pełniący funkcję wicestarosty w Legionowie – wyraził swoje poparcie dla polityki prowadzonej przez obecny rząd. Pragnie również kontynuować inicjowane już działania, które jego zdaniem przyczyniły się do znaczącego wzrostu standardów życia w ostatnich latach.

Michalski, mówiąc o swoim potencjalnym startu w wyborach do Sejmu RP z ramienia PiS, podkreśla, że bycie na liście tej partii jest dla niego wielkim honorem. Jest świadomy rywalizacji z wieloma wybitnymi osobami, takimi jak ministrowie, posłowie i urzędnicy państwowi, którzy również znaleźli się na tej liście. Jednakże, Michalski jest zdeterminowany do walki o mandat i przekonany, że każdy ma równe szanse.

Wicestarosta Legionowa podkreśla, że powiat, którym zarządza, jest w solidnej kondycji finansowej dzięki stabilnemu i dobrze skonstruowanemu budżetowi. Jeśli zostanie posłem, zamierza skupić swoje wysiłki na budowaniu współpracy między administracją centralną a samorządową, jak również na zdobywaniu większych środków na lokalne inwestycje.

Twierdzi, że pozyskiwanie i rozliczanie funduszy nie jest zadaniem trudnym. Konrad Michalski, odpowiadając na krytykę rządu PiS ze strony niektórych samorządowców, sugeruje, że jeżeli ktoś twierdzi inaczej, powinien zastanowić się nad swoimi umiejętnościami zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.