Stabilność polskiej gospodarki w najbliższej przyszłości zależy od inwestycji prywatnych – wnioski z raportu ING Banku Śląskiego i EKG

Raport ING Banku Śląskiego oraz Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) wskazuje, że kluczowym czynnikiem decydującym o stabilności gospodarczej Polski w nadchodzących latach będzie wzrost inwestycji prywatnych. Inwestycje te będą skierowane przede wszystkim w technologie zeroemisyjne, sieci komunikacyjne, nowe sektory gospodarcze oraz implementację sztucznej inteligencji (AI).

W tegorocznym raporcie stwierdzono, że dynamika inwestycji prywatnych jest kluczowa dla stałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego naszej ojczyzny. Nie zapomniano jednak wspomnieć o problemach związanych z zakłóceniami w globalnych łańcuchach dostaw, które były istotne w dwóch poprzednich raportach. Zagadnienia takie jak nearshoring i friendshoring, będące odpowiedzią na te zakłócenia ze strony firm europejskich i globalnych, mogą wpływać na poziom zagranicznych inwestycji w Polsce. Wzrost aktywności inwestycyjnej sektora prywatnego będzie decydował o trwałości wzrostu gospodarczego Polski w nadchodzących latach, a być może nawet przyczyni się do dobrobytu przyszłych pokoleń.

Prezentowany raport został ogłoszony podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews pełniła rolę patrona medialnego tego wydarzenia.

W ciągu ostatnich lat polska gospodarka opierała się głównie na konsumpcji, natomiast inwestycje zwolniły z powodu wewnętrznych problemów regulacyjno-podatkowych i utraty zaufania do wolnorynkowych instytucji gospodarczych. Dodatkowo sytuację pogorszyły nieoczekiwane szoki zewnętrzne, takie jak pandemia czy agresja Rosji na Ukrainę – zauważyli autorzy raportu.