Były starosta Paweł Masełko oraz zarząd powiatu uzyskali wotum zaufania za działania z 2023 roku

Starosta emerytowany, Paweł Masełko, wraz z resztą członków zarządu powiatowego, otrzymali pełne poparcie i wotum zaufania za swoją pracę w 2023 roku. Spośród 20 radnych, aż 17 wyraziło swoje poparcie podczas głosowania, podczas gdy trzech z nich powstrzymało się od oddania głosu.

Według członków rady powiatowej, zarząd prowadzony przez Pawła Masełkę skutecznie realizował zadania powierzane przez samorząd. Przed przystąpieniem do głosowania, odbyła się szczegółowa dyskusja na temat raportu dotyczącego stanu powiatu, przygotowanego z myślą o prezentacji działań samorządu oraz przyszłych planów rozwojowych.

Adam Lecibil, rzecznik powiatu Kędzierzyn-Koźle, podkreślił liczne projekty realizowane przez zarząd powiatu w ostatnim roku pod przewodnictwem starosty Pawła Masełki i wicestarosty Józefa Gismana. Powiat z sukcesem pozyskał ponad 30 milionów złotych z różnych programów zewnętrznych. Uzyskane fundusze, w połączeniu z budżetem samorządu, zostały przeznaczone na inwestycje w obszarach takich jak szpital, szkoły, sport, odnawialne źródła energii, rynek pracy oraz opieka społeczna, skoncentrowana głównie na osobach niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji w sektor zdrowia, w Kędzierzynie-Koźlu otworzono nowoczesną pracownię radiologii i diagnostyki przy ulicy Harcerskiej. Pracownia ta wyposażona jest w zaawansowany sprzęt rentgenowski o wartości 1,2 miliona złotych, sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowo, przy tej samej ulicy powstała poradnia geriatryczna. SP ZOZ otrzymał natomiast 14 milionów złotych na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Mieszkańcy mieli także możliwość skorzystania z bezpłatnych badań i konsultacji specjalistycznych podczas popularnych akcji profilaktycznych organizowanych przez szpital i powiat, takich jak Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, Biała Sobota czy Movember.