Nowy punkt spotkań dla lokalnej społeczności Nowej Wsi Ełckiej

Nowa inwestycja została przeprowadzona na terenie Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej, gdzie powstał piec chlebowy. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki projektowi pod nazwą „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”. Projekt ten jest organizowany rokrocznie przez zarząd powiatu ełckiego i skierowany do instytucji spoza sektora publicznego.

Aplikacje do konkursu złożyły wspólnie Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy w Ełku oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Nowowianki” z Nowej Wsi Ełckiej. Ich współpraca zaowocowała stworzeniem miejsca, które dostarczy mieszkańcom nowych możliwości organizowania spotkań integrujących społeczność lokalną.

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego Ełk czytamy, że piec chlebowy może być wykorzystany do organizowania pikników na świeżym powietrzu oraz różnych uroczystości plenerowych. Można w nim przygotować szeroki zakres potraw.

Na sfinansowanie inwestycji samorząd przeznaczył dotację w wysokości 15 tysięcy złotych, a dodatkowo gmina dołożyła 10 tysięcy złotych. Natomiast zakończenie inwestycji w czerwcu było okazją dla Koła Gospodyń Wiejskich, które zorganizowało festyn kulinarno-integracyjny połączony z inauguracją nowego pieca.