Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwo "Śnieżka" zawarły umowę dotyczącą wspólnej inwestycji w modernizację drogi powiatowej nr 2720D

Starostwo Powiatowe oraz Nadleśnictwo „Śnieżka” zdecydowały o połączeniu sił, podpisując umowę mającą na celu dofinansowanie remontu pięciokilometrowej trasy powiatowej numer 2720D, biegnącej od Podgórzyn przez Borowice do Sosnówki.

Droga powiatowa nr 2720D, będąca przedmiotem omawianej umowy, od dłuższego czasu znajduje się w stanie technicznym wołającym o pomoc. Jej stan jeszcze bardziej pogorszył się po obfitych opadach deszczu, które miały miejsce w latach 2012 i 2014. Wskutek tych wydarzeń droga uległa dalszej, zauważalnej degradacji.

Przewidywane koszty przebudowy tej drogi to aż 12 344 566,69 zł. Z tej kwoty, Nadleśnictwo „Śnieżka” zobowiązało się do przekazania na ten cel 400 000 zł. Prace nad modernizacją drogi mają zostać finalizowane do 30 września 2025 roku.

Akt podpisania wspomnianej umowy miał swoich ważnych świadków. Byli nimi: starosta karkonoski Krzysztof Wiśniewski, wicestarosta Mirosław Górecki oraz przedstawicielka Nadleśnictwa „Śnieżka” – Anna Kostrz.