Rezultaty przetargów drogowych gminy Sejny: zapadły decyzje o przebudowie kilku tras

W ostatni piątek, oficjalne wyniki dwóch przetargów drogowych na modyfikację kilku odcinków dróg na terenie gminy Sejny zostały ujawnione. To właśnie wtedy dowiedzieliśmy się, kto przejmie odpowiedzialność za niektóre kluczowe projekty infrastrukturalne w gminie.

Polsko-litewskie konsorcjum „Gilmera” złożyło najbardziej konkurencyjną ofertę na prace budowlane według formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Ich zadaniem będzie przebudowa drogi gminnej Konstantynówka – Burbiszki o numerze 102226 B. Przewiduje się, że całość prac potrwa 12 miesięcy.

Tej samej grupie powierzono również zadanie przebudowy drogi gminnej Dziedziule – Klejwy – Michnowce nr 101739 B. W tym przypadku okres realizacji zamówienia został wydłużony do 14 miesięcy.

Drugą firmą, która wyszła zwycięsko z przetargu, jest Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Zajmą się oni wykonaniem robót budowlanych według zasady „zaprojektuj i wybuduj” na drodze gminnej Radziuszki przez wieś nr 102265 B. Dodatkowo, podjęli się również przebudowy drogi gminnej Posejny – Posejanka o numerze 102261 B. W przypadku obu projektów, termin zakończenia prac wynosi 12 miesięcy.

Nadzór inwestorski nad ww. projektami przekazano firmie Usługi Wykonawczo Projektowe Adam Kłoskowski z Białegostoku, która została wybrana spośród innych ofert.