Głos lokalnych liderów Niżańskiego – Szóste Powiatowe Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli

Starania o poprawę kwestii lokalnych, dzielenie się wspólnymi doświadczeniami i wprowadzanie w życie różnorodnych inicjatyw w sołectwach powiatu niżańskiego, skłoniły organizatorów do stworzenia Powiatowego Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Starosta niżański zwrócił uwagę na kluczowe dla rozwoju całego powiatu plany i inwestycje, które zostały zaprezentowane zebranym na forum.

Forum odbyło się 14 listopada, a miejsce spotkania to aula Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. To już szósta okazja do spotkania lokalnych liderów z inicjatorem tych zebrań, starostą niżańskim Robertem Bednarzem.

Powiat Niżański jest obecnie na etapie tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023–2030. W ramach tego procesu starosta przedstawił wszystkim zgromadzonym najistotniejsze informacje dotyczące propozycji działań, jak również wyzwania, które stoją przed powiatem w najbliższych latach.