Grażyna Ignaczak–Bandych uczestniczy w uroczystej Sesji Rady Powiatu w Rypinie

Minister Grażyna Ignaczak–Bandych, pełniąca obowiązki Szefa Kancelarii Prezydenta RP, miała zaszczyt uczestniczyć w ceremonii Sesji Rady Powiatu, która odbyła się w Rypinie. Podczas tego wydarzenia, Minister odczytała specjalne poselstwo od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W swoim przesłaniu, Prezydent RP przekazał mieszkańcom powiatu rypińskiego symboliczny dar – flagę Rzeczypospolitej Polskiej – na pamiątkę 25-lecia ich powiatu. Flagę naszego kraju, biało-czerwoną, opisał jako jedno z najbardziej szanowanych symboli naszej Ojczyzny. Wskazał na nią jako element łączący społeczność polską, stróża naszych rodzimych tradycji i jasny znak patriotyzmu. Podkreślił również rolę flagi jako przypomnienie o wielu generacjach Polaków, którzy z poczuciem odpowiedzialności i służby swojej ojczyźnie przyczynili się do jej świetności i wzrostu mocy, efektywnego zapewnienia dobrobytu jej obywateli i rozwoju kultury.

Prezydent RP zaapelował do obywateli, aby dumnie i radośnie prezentowali flagę jako symbol wielowiekowego dziedzictwa wartości, które są podstawą tożsamości polskiej. Przekaz ten był również podkreśleniem wyjątkowego wkładu Polski w osiągnięcia zachodniej cywilizacji oraz szczególnego etosu wolności i solidarności, którymi Polacy chętnie dzielą się z innymi narodami.

Minister Ignaczak–Bandych, wraz ze Starostą Powiatu Rypińskiego, wręczyli ponadto Medale za Długoletnią Służbę. Te prestiżowe odznaczenia, nadane przez Prezydenta RP, otrzymali zasłużeni pracownicy z terenu powiatu rypińskiego.