Podsumowanie pięcioletnich inwestycji w powiecie kieleckim: infrastruktura i edukacja na pierwszym planie

Za nami pięć lat intensywnego rozwoju infrastruktury publicznej w powiecie kieleckim. W tym czasie powstały nowe drogi, zmodernizowane zostały szpitale, a także zbudowano nowe place edukacyjne. Dzisiaj zarząd powiatu przedstawił raport z inwestycji przeprowadzonych w bieżącej kadencji.

Jeśli chodzi o edukację, wyróżnia się tu Zespół Szkół Powiatowych w Łopusznie, oferujący ponad 20 różnych profili kształcenia, w tym fryzjerstwo. Dyrektor Instytutu, Agnieszka Prędota-Gad, jest dumna z różnorodności pracy praktycznej, której można się tu nauczyć. Są tu bowiem pracownie fryzjerskie, gastronomiczne, mechaniczne i budowlane, a także punkty obsługi klientów do nauki hotelarstwa. To miejsce edukacji dla 780 uczniów.

Budowa tej placówki była jednym z pierwszych projektów, które zarząd powiatu kieleckiego podjął na początku obecnej kadencji. Koszt budowy wyniósł 21 milionów złotych. Tomasz Pleban, wicestarosta powiatu kieleckiego, podkreślił, że poprzednia siedziba szkoły, mieszcząca się w pałacu, nie spełniała współczesnych standardów. Obecna jest największą szkołą w powiecie kieleckim.

Dzisiaj zarząd skupił się na podsumowaniu najważniejszych inwestycji z ostatnich 5 lat. Starosta kielecki, Mirosław Gębski, wyraził dumę z osiągnięć kadencji, twierdząc, że nigdy wcześniej nie dokonano tak wielu inwestycji. Przyznał również, że duża część funduszy została zainwestowana w służbę zdrowia.