Otwarcie zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej w Sobolach – znaczący krok ku rozwojowi regionu

23 listopada 2023 r., na uroczystości otwarcia nowo wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 1215L w Sobolach, zgromadziło się wielu gości. Byli wśród nich przedstawiciele władz na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a także mieszkańcy lokalnej społeczności. Wicestarosta Michał Zając podkreślił znaczenie tej inwestycji dla infrastruktury i rozwoju regionu podczas swojego przemówienia powitalnego.

Za wykonanie prac modernizacyjnych odpowiadało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 14.861.720,96 zł. Projekt ten był możliwy do realizacji dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych oraz funduszom z budżetów Powiatu Radzyńskiego i gminy Ulan-Majorat. Modernizacja obejmowała imponujący odcinek drogi o długości około 7 km. W ramach tej inwestycji, droga została poszerzona do 6 metrów, uzyskała jednostronne pobocze bitumiczne, nowe oznakowanie oraz chodnik w miejscowości Sobole.

Podczas swojego przemówienia, Wicestarosta Zając wspomniał również o dodatkowym projekcie modernizacji drogi powiatowej nr 1213L na odcinku 1665 metrów. Wartość tego zadania wyniosła 1.200.873,60 zł. Projekt ten był realizowany przez Powiat Radzyński i Gminę Ulan-Majorat we współpracy z wykonawcą – firmą FEDRO Sp. z o.o.