Starosta powiatu wałbrzyskiego apeluje o poprawę stanu dróg dla bezpieczeństwa turystów

Krzysztof Kwiatkowski, znany jako Starosta wałbrzyskiego powiatu, wystosował oficjalne pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku. Celem jego listu była interwencja odnośnie dróg powiatowych na obszarze gminy Nowa Ruda, które są w horrendalnym stanie. Kwiatkowski swoim działaniem budzi wiele pytań, czy jest to próba zemsty, czy może rzeczywiście jest mu na rękę poprawa bezpieczeństwa turystów?

Kwestia dotyczy konkretnych odcinków dróg znajdujących się w gminie Nowa Ruda. W szczególności chodzi o drogi łączące Sierpnica z Bartnicą, Sokolec z Ludwikowicami Kłodzkimi oraz Rzeczkę z Sokolcem, Jugowem i Nową Rudą.

Kwiatkowski, w swoim liście skierowanym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku, wyraża swoje obawy wynikające z licznych skarg od turystów. Odwiedzający atrakcje turystyczne na terenie powiatu wałbrzyskiego skarżyli się na fatalny stan tych dróg, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Starosta zwraca się o podjęcie działań mających na celu poprawę stanu utrzymania dróg.

Decyzje zarządcy dróg, który nie wywiązuje się z ustalonych obowiązków, skutkują tragicznym stanem tych powierzchni. Turystom brak dostatecznej wiedzy na temat lokalnych warunków, co pcha ich do interwencji u Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego. Formułują oni żądania dotyczące remontu wymienionych dróg, co potwierdza list, który trafił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku.