Istotne inwestycje na terenie Leska realizowane dzięki przetargom o łącznej wartości 15 milionów złotych

W ostatnim miesiącu, Starostwo Powiatowe w Lesku zainaugurowało serię przetargów z sumą wyjściową równą 15 milionom złotych. Te działania mają na celu zrealizowanie kluczowych dla rozwoju powiatu inwestycji. Projekty te były zaprojektowane i przygotowane już w poprzednim cyklu kadencyjnym, a teraz są efektywnie rozwijane. Środki na te przedsięwzięcia pochodzą z dwóch źródeł – Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Starostwo Powiatowe w Lesku zdecydowało się na kontynuację swojej strategii inwestycyjnej. W najbliższych miesiącach i latach planowane jest wprowadzenie wielu istotnych, a czasami nawet strategicznych, inicjatyw.

W maju samotnie, powiat leski ogłosił pięć różnych przetargów o łącznej wartości 15 mln zł. Reguluje to następujące projekty: modernizację Szpitala Powiatowego w Lesku, renowację dachu na historycznej budowli przy ul. Wincentego Pola 1 w Lesku, rozbudowę i przebudowę odcinka drogi powiatowej między Olszanicą a Wańkową, a także budowę Karpackiego ogrodu sensorycznego z towarzyszącą infrastrukturą w Parku Dworskim.