Podkrakowska frekwencja wyborcza na tle wyników ogólnokrajowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z drugim raportem dotyczącym frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, powiat krakowski osiągnął wynik 28,67 proc., który jest niższy od średniej frekwencji wyborczej na terenie województwa małopolskiego, gdzie wskaźnik ten wyniósł 29,87 proc. Tym samym, frekwencja w powiecie krakowskim na godzinę 17 była na równi z ogólnokrajową średnią. Spośród 17 gmin podkrakowskich, największa aktywność wyborcza była zauważalna w gminie Zabierzów – frekwencja wyniosła tam 33,95 proc. Z kolei najmniej mieszkańców oddało swoje głosy w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, gdzie frekwencja osiągnęła jedynie 20,98 proc.

Analizując dane zebrane do godziny 12:00, widoczna jest ogólnokrajowa niska frekwencja wyborcza. Powiat krakowski odnotował wtedy wynik na poziomie 11,31 proc., co stanowi wartość niższą od średniej frekwencji wojewódzkiej (12,80 proc.) oraz nieznacznie niższą od wyniku średniego na terenie całej Polski (11,66 proc.). Największą aktywność wyborczą do południa wykazali mieszkańcy powiatu nowosądeckiego, gdzie wskaźnik ten wyniósł 15,91 proc. Na drugim biegunie znalazł się powiat proszowicki – tutaj do urn wyborczych podeszło zaledwie 9,39 proc. uprawnionych do głosowania.