Unia Europejska wesprze rozwój edukacji zawodowej w powiecie Ropczycko – Sędziszowskim z inwestycją przekraczającą 5 mln zł

Powiecie Ropczycko – Sędziszowski przysługuje aż ponad 5 milionów złotych dofinansowania ze strony Unii Europejskiej. Fundusze te mają na celu realizację dwóch kluczowych projektów inwestycyjnych zaplanowanych na lata 2024-2025, dotyczące pięciu szkół ponadpodstawowych, które znajdują się pod zarządem tego powiatu.

Projekt zatytułowany „Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim” jest częścią regionalnego programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”. Konkretnie skupia się na działaniu FEPK.05.01 Edukacja. Suma planowanych kosztów tego projektu wynosi 4 393 588,28 zł, z czego dofinansowanie z UE ma pokryć kwotę 3 398 488,07 zł.

Dzięki wsparciu finansowemu możliwe będzie rozwinięcie oferty edukacyjnej w 11 zawodach, które są istotne dla potrzeb lokalnego rynku pracy. W tym, dwa kierunki będą kluczowe dla rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego. Szczegółowo, dotyczy to następujących szkół i kierunków:

– Zespół Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim oferuje kształcenie na kierunkach: Technik mechanik, Technik elektryk, Technik usług fryzjerskich;

– Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach specjalizuje się w zawodach: Technik mechanik – operator obrabiarek sterowanych numerycznie, Technik mechatronik, Technik robót wykończeniowych w budownictwie, Technik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych;

– Zespół Szkół Agro – Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach proponuje naukę na kierunkach: Technik informatyk, Technik mechanizacji i agrotroniki, Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Główne cele inwestycji to modernizacja 22 pomieszczeń dydaktycznych o łącznej powierzchni użytkowej 688,40 m2 w Zespole Szkół Agro – Technicznych oraz w Zespole Szkół Technicznych; zakup sprzętu dydaktycznego dla 17 pracowni zlokalizowanych w trzech placówkach oświatowych, a także wsparcie przyszkolnej infrastruktury sportowej. Konkretnie, planowane jest doposażenie siłowni przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Ropczycach za kwotę ponad 200 tysięcy złotych w sprzęt takie jak hantle zestawy, gryfy olimpijskie, ławki do ćwiczeń, zestawy Kettli, różnorodne uchwyty, maszyna modlitewnik ze stosem, Butterfly, orbitreki, schody elektromagnetyczne, bieżnie czy platforma / pomost do podnoszenia ciężarów.