Poprawa standardów życia mieszkańców powiatu inowrocławskiego dzięki wsparciu Unii Europejskiej

Powiat Inowrocław, będący członkiem Unii Europejskiej, skorzystał z możliwości realizacji 91 projektów o łącznej wartości przekraczającej 330 milionów złotych.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat mieszkańcy powiatu inowrocławskiego doświadczyli wielu pozytywnych zmian wynikających z przeprowadzonych inwestycji. Wykorzystując fundusze unijne, samorząd zdołał przeprowadzić remonty dróg, termomodernizację szkół, a także finansować szkolenia i dotacje dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową. Nie zapomniano również o służbie zdrowia – zakupiono nowoczesny sprzęt dla lokalnego szpitala. Łącznie, zrealizowano 91 projektów na kwotę ponad 330 milionów złotych, z czego ponad 300 milionów stanowiło dofinansowanie z funduszy unijnych.

Wszystkie te działania przyniosły korzyści szerokiemu spektrum mieszkańców. Odnieśli korzyści uczniowie i nauczyciele czerpiący korzyści z lepiej wyposażonych i ocieplonych szkół, pacjenci miejscowego szpitala korzystający z nowoczesnego sprzętu medycznego, a także kierowcy jeżdżący po odnowionych drogach. Dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, podopieczni Domów Pomocy Społecznej, jak również turyści odwiedzający powiatowe muzeum – wszyscy oni odczuli na swoim przykładzie pozytywne skutki inwestycji – podkreśla Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławski.