Kontrola największych inwestycji drogowych powiatu Włoszczowskiego przez lokalne władze

W dniu 19 czerwca, przy wysokich temperaturach, intensywnie pracujące ekipy budowlane odwiedziły samorządowe władze Powiatu Włoszczowskiego oraz Gmin Włoszczowa i Kluczewsko. Celem tej wizytacji była ocena postępów najważniejszych i jednocześnie najbardziej kosztownych projektów drogowych przewidzianych na ten rok na terenie powiatu.

Początkowo, kierownictwo Powiatu pod przewodnictwem starosty Dariusza Czechowskiego, zaprosiło burmistrza Włoszczowy, Grzegorza Dziubka, do gminy. Miejscowość ta jest miejscem intensywnej przebudowy odcinka drogi o długości aż 3 kilometrów. Trasa ta rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową prowadzącą do Oleszna i ciągnie się aż do wiaduktu kolejowego położonego w Międzylesiu.

Całkowite koszty tej inwestycji wyniosą około 5,7 miliona złotych. Z tej kwoty, prawie 4 miliony (co stanowi 70 procent całego budżetu) zostanie sfinansowane przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Dodatkowo, Gmina Włoszczowa dołoży do tego projektu 300 tysięcy złotych, zaś pozostałą kwotę – 1,9 miliona – zapewni Starostwo Powiatowe. Prace drogowe na tym odcinku realizuje firma Fart z Kielc.