Międzyrzec Podlaski: Działania na rzecz poprawy stanu dróg

Na terenie gminy Międzyrzec Podlaski nastąpił intensywny rozwój infrastruktury drogowej. Główne działania inwestycyjne nie ograniczają się jedynie do poprawy jakości dróg powiatowych, ale rozszerzają się również na inne trasy komunikacyjne, które wymagają naprawy.

Co więcej, zakończono prace przy obiekcie o nazwie Centrum Aktywności Społecznej w Strzakłach. Ten nowo wybudowany obiekt ma szansę stać się znaczącym punktem kulturalnym na terenie gminy, począwszy od nowego roku.