Planowane inwestycje w Kraśniku i sąsiednich gminach

Niewykluczone, że Kraśnik wraz z gminami ościennymi otrzyma milionowe dofinansowanie w ramach programu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wygląda na to, że zakończony proces konsultacji społecznych z lokalnymi mieszkańcami przyniesie pozytywne efekty.

Na liście proponowanych inwestycji znajdują się między innymi plany zakupu dwóch dodatkowych autobusów napędzanych energią elektryczną. Przewiduje się też stworzenie miejsca do odpoczynku w okolicy zalewu czy wprowadzenie innowacji w sektorze edukacyjnym.

W ramach przewidzianych działań mających na celu modernizację infrastruktury w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, jest również plan rozbudowy sieci usług internetowych. Jednym z pomysłów jest stworzenie publicznego portalu internetowego dla mieszkańców. Ten cyfrowy punkt kontaktowy miałby umożliwić łatwiejsze załatwienie wszelakich spraw administracyjnych bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.