Przerwa w ruchu na drodze powiatowej nr 5020S w Wodzisławiu Śląskim

Powiatowy Zarząd Dróg ostrzega, że w nadchodzący poniedziałek i wtorek, czyli 23 i 24 października, przejazd ulicą Stefana Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim (na odcinku od dawnej konstrukcji wiaduktu kolejowego do miejsca skrzyżowania z ulicą Jastrzębską) zostanie zawieszony. Przyczyną jest planowane przez firmę budowlaną prowadzącą prace na drodze powiatowej nr 5020S układanie warstwy ścieralnej na nawierzchni jezdni. Prace potrwają przez te dwa dni. Po ich realizacji dostępność dojazdu do nieruchomości oraz firm zostanie przywrócona.

Pragniemy przypomnieć, że przedmiotem obecnej inwestycji jest remont fragmentu drogi o długości ponad dwóch kilometrów, rozciągającego się od skrzyżowania z ulicą Jastrzębską (droga wojewódzka) do skrzyżowania z ulicami Mszańską, Turską i Skrzyszowską (tzw. skrzyżowanie pięciu dróg). Plan prac obejmuje nie tylko modernizację nawierzchni drogowej, ale także chodników i poboczy, budowę systemu odwodnienia drogi oraz trasę rowerową (na odcinku od ulicy Odrodzenia do Jastrzębskiej). W ramach projektu przewidziana jest także przebudowa skrzyżowań z ulicami Teligi i Piaskową, Batalionów Chłopskich i Odrodzenia.

Całkowity koszt inwestycji sięgnie ponad 13 milionów złotych. Duży udział w finansowaniu tego przedsięwzięcia pokryje pomoc zewnętrzna. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zarząd Powiatu uzyskał dofinansowanie stanowiące 55% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę przekraczającą siedem milionów złotych. Pozostałą kwotę współfinansują wspólnie Powiat Wodzisławski i Miasto Wodzisław Śląski.