Program Polski Ład: Nowe dotacje dla powiatu krośnieńskiego

Tygodniem przed zbliżającymi się wyborami, rząd ujawnił wyniki najnowszego etapu naboru wniosków w ramach inicjatywy „Polski Ład”. Z terenów powiatu krośnieńskiego, 16 projektów zostało zakwalifikowanych do otrzymania finansowego wsparcia.

Pośród tych projektów, dwie inwestycje realizowane przez Gminę Krosno Odrzańskie skorzystają z przydzielonych środków. Pierwszym z nich jest plan przebudowy ulicy 1 Maja w Krośnie Odrzańskim, wraz z zagospodarowaniem przyległych do niej terenów. Na ten cel, rząd przyznaje dotację w kwocie 4 750 000,00 zł. Drugim projektem jest renowacja ulicy Parkowej, na którą przyznano dotację w wysokości 1 900 000,00 zł.

Rząd również wspiera inicjatywy Gminy Gubin. Przyznana suma 5 991 583,00 zł ma zostać przekazana na modernizację Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Starosiedlu oraz budowę nowego odcinka sieci wodociągowej. Dodatkowo, Gmina otrzymała dotację w kwocie 1 962 204,00 zł, która zostanie przeznaczona na renowacje dróg wewnętrznych, a także stworzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Bieżycach.

Gmina Miejska Gubin stała się beneficjentem największej dotacji, której wartość wynosi 8 000 000,00 zł. Te środki mają zostać wykorzystane na budowę oraz przebudowę dróg gminnych w Gubinie, co ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej.