Rekordowe dofinansowanie na inwestycje drogowe w powiatach ciechanowskim, płońskim, przasnyskim i mławskim

W ramach programu rządowego wsparcia, samorządy z czterech powiatów – ciechanowskiego, płońskiego, przasnyskiego oraz mławskiego – zostały obdarowane sumą przekraczającą 16,5 miliona złotych. Ta ogromna kwota zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe, co umożliwi remont ponad 20 km szlaków komunikacyjnych.

Lokalni mieszkańcy Ciechanowa oraz okolicznego powiatu będą mogli cieszyć się znacznie poprawionym dojazdem do stolicy kraju. Planowany jest remont odcinka trasy stanowiącej najkrótsze połączenie z prawobrzeżną częścią Warszawy. Na realizację tego projektu powiat ciechanowski otrzymał blisko 5 milionów złotych.

Jan Andrzej Kaluszkiewicz, starosta powiatu ciechanowskiego, podkreślił, że otrzymane dofinansowanie umożliwi przeprowadzenie renowacji drogi prowadzącej z Ojrzenia w kierunku Nowego Miasta do Leśniczówki Paryż. Warte około 5 milionów złotych wsparcie będzie dodatkowo zwiększone o środki pochodzące od powiatu oraz wójta gminy Ojrzeń. Stefan Pawłowski, wójt gminy Ciechanów, dodał, że choć gmina realizuje swoje zadania również z własnych funduszy, to otrzymane dodatkowe środki znacząco zwiększają możliwości inwestycyjne.