Otwarcie nowych inwestycji drogowych w powiecie kolskim zapewni większe bezpieczeństwo mieszkańcom

12 października w powiecie kolskim nastąpiło uroczyste otwarcie trzech kluczowych inwestycji, które mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

Pierwszym zrealizowanym przedsięwzięciem jest „Przebudowa drogi powiatowej 3401P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego Przedecz- Katarzyna”. Kolejnym jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie”, które stanowi część większej inwestycji dotyczącej przebudowy dróg i ulic powiatowych, polegającej na dodaniu chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Trzecim projektem jest „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”.

Wśród osób, które miały zaszczyt przeciąć symboliczną wstęgę podczas uroczystości otwarcia inwestycji, znaleźli się m.in. Minister, Członek Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann, Poseł na Sejm RP Witold Czarnecki, Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński, Członkowie Zarządu Powiatu Kolskiego: Waldemar Banasiak i Henryk Tomczak, Radni Powiatu: Jarosław Sobański, Marek Marciniak oraz Tomasz Barański, Wójt Gminy Grzegorzew Bożena Dominiak, Burmistrz Kłodawy Piotr Michalak, Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz Witold Siwiński, Dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa, Wykonawca Konrad Marek MK STELLA, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, Radni z Gmin, Sołtysi oraz mieszkańcy lokalnej społeczności.