Propozycja zmian w obsadzaniu stanowisk kierowniczych w samorządach – inicjatywa ustawodawcza

W Senacie pojawiła się petycja zawierająca propozycję, aby wprowadzić obowiązkowe konkursy na obsadę wolnych stanowisk kierowniczych. Ta inicjatywa, choć niewątpliwie służy demokratyzacji procesu wyboru osób na kluczowe stanowiska, budzi pewne obawy. Związek Powiatów Polskich, który bacznie śledzi prace nad tym projektem, wyraża zaniepokojenie, że proponowane zmiany mogą uniemożliwić efektywne obsadzanie stanowisk kierowniczych w przypadku, gdy konkursy zakończą się bez wyłonienia zwycięzcy.

Petycja została skierowana do Komisji Petycji Senatu i zawiera postulat o wprowadzenie zmian w art. 12 ustawy o pracownikach samorządowych. Twórca petycji domaga się usunięcia z ust. 1 art. 12 określeń „w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym” oraz „w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym”. Celem tych zmian jest ograniczenie praktyki powoływania na stanowiska kierownicze urzędników na nieokreślony okres, zwłaszcza na stanowiska takie jak kierownik, naczelnik czy dyrektor.