Rozpoczyna się nabór dla samorządów z województwa łódzkiego na dofinansowanie inwestycji drogowych

Dzisiejszy dzień to start naboru, podczas którego lokalne organy administracji publicznej z regionu łódzkiego mają możliwość ubiegać się o wsparcie finansowe na projekty związane z inwestycjami drogowymi. Aż 100 milionów złotych pochodzących z regionalnego programu „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027” jest gotowych do rozdysponowania. Termin składania wniosków upływa 15 grudnia.

W pełni uruchomione są już konkursy w ramach nowego okresu finansowania unijnego. Kolejny z nich skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego pragnących zainwestować w infrastrukturę drogową na obszarze, którym zarządzają.

Nabór, który oficjalnie rozpoczął się w piątek, 27 października, ma na celu wspieranie projektów inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych i gminnych. Obejmują one budowę i modernizację dróg lokalnych (powiatowych lub gminnych), takich jak ścieżki rowerowe czy chodniki dla pieszych, a także konstrukcję i przebudowę mostów, wiaduktów czy tuneli.

Organy samorządu mogą również starać się o fundusze na projekty związane z cyfryzacją w transporcie. Chodzi tu na przykład o inteligentne systemy transportowe, które służą monitorowaniu i zarządzaniu ruchem drogowym, systemy informujące o stanie dróg, ich zatłoczeniu, warunkach ruchu, czasie podróży, a także o zdarzeniach drogowych.

Wojewoda łódzki zachęca do uczestnictwa w naborze i składania wniosków. Jak podkreśla Grzegorz Schreiber: „Obecna kadencja samorządu to prawdziwa ofensywa na drogach wojewódzkich. Przeznaczyliśmy na ten cel rekordowe środki. Zależy nam także na rozwoju sieci dróg lokalnych, dlatego dajemy możliwość samorządom z Łódzkiego, by mogły zainwestować w drogi gminne i powiatowe. Do podziału jest aż 100 mln zł. Na wnioski czekamy do 15 grudnia”.