Starosta Olsztyna Andrzej Abako na czele zmian: Inwestycje zwiększające bezpieczeństwo i wspierające rozwój młodych

Starosta olsztyński, Andrzej Abako, podkreśla wagę inwestycji, które nie tylko zwiększają poziom bezpieczeństwa, ale także pomagają rozwiązywać liczne problemy. Znaczenie tych działań jest kluczowe, zwłaszcza w kontekście obecnych wyzwań.

Zdaniem Andrzeja Abako, Powiat Olsztyński konsekwentnie podąża ścieżką skoncentrowaną na bezpieczeństwie. To dotyczy zarówno poprawy stanu dróg, jak i gwarancji bezpieczeństwa dla młodego pokolenia. Szczególnie istotna jest tu rola edukacji oraz odpowiedniej bazy dydaktycznej, która umożliwi młodzieży wszechstronny rozwój.

Andrzej Abako nie ukrywa, że prawidłowo zaplanowane inwestycje przynoszą korzyści z różnych perspektyw. Z jednej strony wpływają na poprawę bezpieczeństwa, z drugiej zajmują się rozwiązywaniem wielu problemów społecznych. Starosta Olsztyna daje do zrozumienia, że dbałość o infrastrukturę i edukację to priorytety zarządzania powiatem.