Rozwój infrastruktury lokalnej w gminach Ćmielów, Waśniów i Bodzechów dzięki "Polskiemu Ładowi"

Wybrane gminy w Polsce, takie jak Ćmielów, Waśniów i Bodzechów, planują przeprowadzić szereg prac modernizacyjnych i rozbudowę infrastruktury lokalnej. Dzięki dofinansowaniu z 6. edycji programu rządowego „Polski Ład”, skierowanego do gmin z terenami dawniej użytkowanymi przez Polskie Gospodarstwa Rolne, mają możliwość poprawy warunków życia dla swoich mieszkańców.

Dorota Jagodzińska, przedstawicielka urzędu miasta w Ćmielowie – miejscowości znanej z tradycji produkcji porcelany, omawiając szczegóły dotacji, wymieniła dwa główne projekty. Pierwszy z nich obejmuje prace nad modernizacją i rozbudową świetlic w Grójcu, Jastkowie oraz Ćmielowie. Przewidziane dofinansowanie na ten cel wynosi 1,7 mln zł, z czego niemal całość, bo aż 98%, jest pokrywane z funduszy „Polskiego Ładu”. Kolejny projekt to prace przy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zakłada on rozbudowę dwóch ujęć wody, w Ćmielowie i Rudzie Kościelnej oraz rozbudowę wodociągów na terenie całej gminy. Na realizację tego zadania gmina planuje przeznaczyć 800 tys. zł, z czego ponownie aż 98% będzie pokryte z funduszy programu rządowego.

Z kolei gmina Bodzechów otrzymała ponad 2,5 mln zł na modernizację ulicznego oświetlenia – jak poinformował Jarosław Dębicki, zastępca wójta. Całość tego przedsięwzięcia jest oszacowana na 2,6 mln zł, z czego 2,54 mln zł pochodzi z „Polskiego Ładu”. Zakres prac obejmie tereny, na których znajdowały się dawniej PGR-y, czyli Bodzechów i Sudół, ale także sąsiednie miejscowości, zamieszkałe przez pracowników tych gospodarstw.