Plany modernizacji ulicy Mikulczyckiej prezentowane podczas spotkania w Świętoszowicach

Minionego dnia, dokładniej mówiąc wczoraj, w małym miasteczku Świętoszowice odbyło się istotne zebranie. Było ono zorganizowane z uwagi na planowane prace remontowe na ulicy Mikulczyckiej. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli lokalni mieszkańcy, a także znaczące postaci takie jak Krzysztof Łoziński, będący członkiem zarządu, oraz Wiesław Olszewski pełniący rolę wójta Zbrosławic. Nie mogło tam również zabraknąć przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych.

W trakcie owego zgromadzenia przedstawiciel firmy odpowiedzialnej za przeprowadzenie inwestycji dokładnie przekazał informacje dotyczące przebiegu prac budowlanych oraz metodyki ich realizacji. Okazało się, że przystąpienie do renowacji drogi zaplanowane jest na listopad bieżącego roku, a całość prac potrwa w przybliżeniu 24 miesiące.

Podczas swojego wystąpienia, wyjaśnił też jaki zakres prac obejmuje ta inwestycja. Prace obejmują przebudowę odcinka o całkowitej długości 2765m. Ponadto, odcinek o długości 2063m będzie poddany modyfikacji polegającej na poszerzeniu jezdni do 6,0m, budowę chodnika wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Planowane jest również wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz studni kablowych, a także zmodernizowanie kolidujących sieci teletechnicznych i poprawienie stanu zjazdów z drogi. W planach jest również przebudowa krótszego, bo 686-metrowego odcinka z uwzględnieniem odwodnienia do rowów.

Projekt ten nie mógłby być realizowany bez wsparcia finansowego. Do jego finansowania przyczyni się Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 50% ( 8 201 065 zł), Gmina Zbrosławice w wysokości 25% (4 100 533 zł) oraz powiat, który również dołoży się kwotą stanowiącą 25% całkowitego budżetu (4 100 533,65 zł).