Sankcje UE dla Polski oparte na niekonstytucyjnych przepisach – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny, pod przewodnictwem Przyłębskiej, wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że przepisy prawa Unii Europejskiej, które były podstawą nałożenia sankcji na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości UE, są niezgodne z konstytucją.

Tego dnia Sejm przeszedł do historii, gdy doszło do zmiany rządu. Relację z tych wydarzeń śledzić można było na bieżąco.

Rozprawa na temat tej sprawy w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie obradowali wszyscy sędziowie, rozpoczęła się 19 października 2022 roku. Następnie terminy posiedzeń były kilkakrotnie przesuwane.

Warto odnotować, że decyzję o ogłoszeniu wyroku Trybunał Konstytucyjny podjął w poniedziałek, w dniu historycznych obrad w parlamencie. Wówczas to premier Mateusz Morawiecki przedstawił swoje expose, a posłowie mieli okazję głosować nad udzieleniem mu wotum zaufania.

Ostateczny werdykt Trybunału Konstytucyjnego w pełnym składzie został ogłoszony w poniedziałek. Czterech sędziów zgłosiło zdanie odrębne od wydanego orzeczenia.

Wniosek o zbadanie kwestii nałożenia na Polskę sankcji złożył w listopadzie 2021 roku prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Domagał się on stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów prawa UE, które stały za tymi decyzjami. Wniosek ten został złożony po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył na Polskę dwie kary finansowe, dotyczące kopalni Turów oraz ówczesnej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.