Wykorzystanie budżetu na refundację leków w 2023 r. przez NFZ – analiza i komentarz

Zgodnie z najnowszą informacją przekazaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w okresie od początku stycznia do końca października 2023 roku zużyto ponad 16 miliardów złotych, co stanowi 78,48% zaplanowanych na refundację leków środków. Przeznaczony na ten cel budżet wynosił ponad 21 miliardów złotych.

Warto przypomnieć, że we wrześniu tego roku pojawiło się Podsumowanie stopnia realizacji dokumentu strategicznego zatytułowanego „POLITYKA LEKOWA PAŃSTWA 2018-2022”. Aleksandra Kurowska podjęła problematykę wydatków na refundację leków w kontekście omawianego raportu:

Interesujący element raportu dotyczy wydatków na refundację leków. Ten aspekt zwraca szczególną uwagę ze względu na to, że wszelkie kwestie finansowe często wzbudzają emocje. W omawianym dokumencie rządowym, przygotowanym pod nadzorem wiceministra zdrowia Marcina Czecha, pojawia się optymistyczna i pełna życzeń deklaracja, że na refundację leków powinno trafiać od 16,5 do 17 procent wydatków NFZ. To są kryteria, o które firmy farmaceutyczne zabiegały przez wiele lat. Niestety, pomimo początkowych deklaracji, zapis ten pozostał jedynie na papierze. Rządowe instytucje były sceptyczne wobec takiego usztywnienia budżetu, a następca Czecha, Maciej Miłkowski, nie podjął tego tematu. Jak tłumaczono brak działań w tym zakresie w dokumencie? Ano tym, że realizacji takiego planu nie popierał sam NFZ.