Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Lubański w latach 2023-2025

W roku 2023, na terenie miejscowości Zaręba, przeprowadzona jest duża operacja znana jako „Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa”. Całkowity budżet projektu wynosi 2 361 255 zł, z czego aż 1 652 878 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju. Przebudowa obejmuje wymianę przepustów znajdujących się pod drogą i zajazdami oraz dodatkowe prace związane z budową chodnika. Do tej pory niestety nie udało się wybrać wykonawcy prac, głównie ze względu na wysokie koszty ofertowane przez potencjalnych kandydatów.

Powiat Lubański rozpoczął też przygotowania do innego ważnego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Lubańskiego”. Proces ten ma na celu przebudowę czterech mostów – JNI01024367 w Mściszowie, JNI 01024400 w Leśnej, JNI 01024380 i JNI 01024382 w Nawojowie Śląskim – które pilnie wymagają naprawy. Koszt całej operacji wynosi 11 836 900 zł, a planowany termin zakończenia to rok 2025. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi aż 10 925 000 zł.

Współpracując finansowo z gminami Leśna i Olszyna, Powiat Lubański opracowuje również dokumentację dotyczącą budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad jeziorem Leśniańskim. Ta kładka ma służyć jako połączenie między Gminą Leśna i Gminą Olszyna, a do jej budowy ma być również wybudowana droga dla pieszych i rowerów. Suma wydatków na ten projekt w bieżącym roku wynosi 60 000 zł.