2023 – rok intensywnego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w powiecie Lubartów

W 2023 roku, Starostwo Powiatowe w Lubartowie podjęło znaczące działania na rzecz infrastruktury drogowej, zlecając wykonanie 19 różnorodnych inwestycji drogowych. Te prace obejmowały zarówno budowę, jak i remonty oraz prace aktualizacyjne i projektowe na wielu odcinkach dróg powiatowych. Najbardziej intensywne prace realizowane były w gminach Kamionka, Kock, Firlej i Niedźwiada. W niektórych miejscach inwestycje są nadal kontynuowane, podczas gdy inne zostały już zakończone.

Podczas realizacji tych zadań, Starostwo Powiatowe aktywnie dążyło do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, a także angażowało gminy do współfinansowania lub nawet zarządzania tymi inwestycjami – jak miało to miejsce w przypadku gminy Niedźwiada. Dzięki wsparciu rządowemu, możliwe stało się przeprowadzenie niezbędnych prac na drogach powiatowych oraz przygotowanie dokumentacji na te odcinki, które były od dawna oczekiwane przez lokalną społeczność. Jak podkreśla starosta Tomasz Marzęda, środki na rozwój dróg uzyskano m.in. z programów krajowych takich jak Polski Ład czy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Takie inwestycje mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia mieszkańców i podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Obecnie, większość prac nad modernizacją odcinków dróg została zakończona. Wśród zrealizowanych zamierzeń znajduje się inwestycja na drodze powiatowej między Terebą a Talczynem, Łucką a Kaznowem, Ostrowem a Starą Jedlanką oraz w miejscowości Czerniejów. Po wielu latach starania, udało się także przeprowadzić remont drogi pomiędzy Kozłówką a Dąbrówką, której stan techniczny był daleki od idealnego i stanowił źródło wielu problemów dla mieszkańców i użytkowników. Dzięki tym pracom, teraz mogą oni korzystać z bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej.