Bez zadłużenia, powiat Kolneński gromadzi 8 milionów na inwestycje w roku 2024

Powiat Kolneński nie posiada żadnych zobowiązań finansowych ani długu. Udało mu się zgromadzić nadwyżkę budżetową przekraczającą 8 milionów złotych. Te środki przeznaczone są do wykorzystania w realizacji planów inwestycyjnych w roku 2024.

Na rok 2024 zaplanowano szereg przedsięwzięć. Wśród nich znajduje się rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, która obejmuje dodatkowo budowę nowej hali sportowej.

Następnie, przewidziane jest wykonanie prac remontowych na drodze powiatowej numer 2640B, znaną również jako ulica Kolejowa w Kolnie. Również droga powiatowa numer 1884B położona w miejscowości Kozioł zostanie poddana przebudowie.

Inwestycje drogowe obejmować będą także rozbudowę odcinka Mały Płock- Mściwuje na drodze powiatowej nr 1898B oraz remont trasy Milewo-Lachowo-Gromadzyn na drodze powiatowej 1869B i Wincenta-Górskie-Lachowo – etap II na drodze powiatowej 1879B.

Planowany jest remont drogi powiatowej nr 1883B na odcinku Rybnica-Łacha oraz drogi powiatowej nr 1821B, znanej jako ulica Polowa w obrębie Stawiski.

Na koniec, powiat przewiduje również remont i modernizację Szpitala Ogólnego w Kolnie. Tym sposobem, powiat Kolneński inwestuje zgromadzone środki w rozwój infrastruktury i poprawę jakości życia mieszkańców.