Żaganiacy zdecydowali: budżet powiatu żagańskiego na 2024 rok i plany inwestycyjne

Podczas sesji Rady Powiatu Żagańskiego, która odbyła się 19 grudnia 2023 roku, podjęto decyzję o uchwaleniu budżetu na następny rok. Znajdujący się w nim plan inwestycyjny obejmuje szereg projektów przyczyniających się do rozwoju różnych miejscowości.

Zgodnie z przyjętym planem, w 2024 roku dochody powiatu żagańskiego osiągną kwotę bliską 189 milionów złotych, podczas gdy wydatki przekroczą ten poziom, wynosząc około 197 milionów. Nadmiar w budżecie wynoszący 3 miliony złotych będzie przeznaczony na spłatę zadłużenia. Ponadto, aby pokryć deficyt budżetowy, powiat planuje zaciągnąć pożyczkę w wysokości 5,24 miliona złotych.

Na liście inwestycji planowanych na rok 2024 znalazły się między innymi następujące projekty: kontynuacja przebudowy drogi prowadzącej od szpitala przy ulicy Żelaznej w Żaganiu aż do granicy z województwem dolnośląskim (kierunek Świętoszów), z uwzględnieniem modernizacji czterech mostów. Całość tej inwestycji pochłonie blisko 80 milionów złotych.

Szprotawa również doczeka się inwestycji – planowana jest przebudowa ulicy Słowackiego wraz z budową ścieżki rowerowej, co kosztować będzie ponad 6 milionów złotych. Powiat planuje także przygotowanie do przebudowy ulicy Żaków w Iłowej, aż do wiaduktu nad autostradą – prace te zaplanowane są na rok 2025 i ich koszt szacowany jest na 5,6 miliona złotych.

Dodatkowo, planowane są prace związane z rozbudową drogi powiatowej w Wymiarkach, które pochłoną blisko 19 milionów złotych oraz budowa ulicy Obwodowej w Żaganiu, na którą przeznaczono 96 milionów złotych – ta ostatnia inwestycja przewidziana jest na rok 2027.