Planowany budżet Powiatu Sępoleńskiego na rok 2024 wyniesie 49 milionów złotych

Powiat sępoleński ma ambitne plany finansowe na przyszły rok. W 2024 roku zamierza zainwestować aż 49 milionów złotych, co jest zgodne z budżetem przyjętym przez lokalnych radnych. Dla pokrycia przewidywanego deficytu, który osiągnie wartość 3,2 miliona złotych, samorząd rozważa emisję obligacji.

Decyzję o przyjęciu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej podjęło jednomyślnie zgromadzenie Rady Powiatu Sępoleńskiego. Wśród radnych wystąpiły cztery absencje. Przewiduje się, że dochody w 2024 roku wyniosą 122,9 miliona złotych, a wydatki będą sięgały poziomu 126,2 miliona złotych. Deficyt w wysokości 3,2 miliona złotych ma zostać pokryty poprzez emisję papierów wartościowych. Jednakże tak jak w bieżącym roku, może okazać się, że nie będzie to konieczne. Zakładając emisję obligacji, zadłużenie powiatu zmniejszy się o prawie 200 tysięcy złotych i wyniesie 18,6 miliona złotych na koniec roku, co będzie stanowiło 15,8 procent budżetu.

Ważne jest podkreślenie, że w latach 2021, 2022 i 2023 powiat nie zaciągał nowego zadłużenia. Jak mówi skarbniczka Małgorzata Masiłkin, planowany na 2024 rok budżet powiatu sępoleńskiego jest realistyczny i możliwy do wykonania. Zarząd powiatu ma zamiar dążyć do podwyżek płac dla pracowników, jeśli tylko pojawią się ku temu odpowiednie możliwości finansowe.