Debata na antenie TVP3 Bydgoszcz: Bezrobocie jako kluczowy temat kampanii wyborczej

Równo w ostatnich dniach, bezrobocie stało się centralnym tematem kampanii wyborczej. Wybrani politycy z regionu spotkali się, aby omówić ten problem w programie „Punkt wyjścia” transmitowanym przez TVP3 Bydgoszcz. Program nie ograniczał się jednak tylko do kwestii związanej z brakiem pracy. Znaleźli tam również miejsce takie problemy jak imigracja czy remonty dróg w Bydgoszczy, które wydają się być bardzo niewłaściwie zaplanowane.

W ramach debatujących znaleźli się przedstawiciele różnych partii politycznych. Mówiliśmy tutaj o takich osobistościach jak Kosma Złotowski, europoseł z Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Walkowiak reprezentujący Partię Republikańską, poseł Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski oraz Marcin Skonieczka, sekretarz wojewódzki z Polski 2050 Szymona Hołowni.

Krzysztof Gawkowski podkreślił, że nacisk powinien zostać położony na walkę z inflacją, która stanowi obecnie istotny problem. Przytoczył przy tym historię bezrobocia, które istniało i którym nie powinniśmy pozwolić na ponowny wzrost.

Z drugiej strony Kosma Złotowski usprawiedliwił skuteczność polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości, która przyczyniła się do utrzymania bezrobocia na obecnie niskim poziomie. Argumentował swoje stanowisko mówiąc o konsekwencjach innej polityki gospodarczej. Według niego próba redukcji inflacji o kilka punktów procentowych mogłaby skutkować spowolnieniem gospodarczym i utratą miejsc pracy – czego wszyscy chcieli uniknąć za wszelką cenę.