Poszerzanie wpływów Federacji Rosyjskiej w Afryce a destabilizacja regionu

Pomimo pewnych ograniczeń, Federacja Rosyjska (FR) w ostatnim czasie zdołała znacząco rozszerzyć swoją rolę i wpływy na kontynencie afrykańskim. Wykorzystując narzędzia gospodarcze oraz taktykę zwaną „kontrolowanym chaosem”, polegającą na celowym podsycaniu istniejących na tym obszarze konfliktów z myślą o późniejszym ich kierowaniu, udało jej się znacznie zwiększyć swoje znaczenie. Takie postępowanie przyczynia się do dalszej destabilizacji Afryki i wzrostu autorytarnych trendów w tym regionie.

Bezpieczeństwo żywnościowe Afryki zostało poważnie narażone na skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę, co dodatkowo pogorszyło sytuację na tym kontynencie. W przyszłości możemy spodziewać się wzrostu niezadowolenia z działań Rosji wśród mieszkańców i rządów Afryki. Ograniczone możliwości, jakie FR oferuje Afryce, niesprawiedliwe korzyści płynące z współpracy, paternalistyczna postawa Moskwy wobec swoich partnerów oraz negatywne skutki jej aktywności dla regionalnego bezpieczeństwa prawdopodobnie przyczynią się do spadku popularności Federacji Rosyjskiej.

Jako rezultat tych działań, można oczekiwać zwiększenia asertywności ze strony krajów afrykańskich w stosunku do FR. Skutkować to będzie zawężeniem możliwości działania Rosji, co z kolei utrudni Kremlowi budowanie i utrzymanie swoich wpływów na tym kontynencie.