Decyzja o dotacji wynoszącej ponad 1 900 000 złotych na inwestycje powiatowe podejmowana przez gminę Czechowice-Dziedzice

19 marca, podczas nadchodzącej sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, odbędzie się głosowanie nad propozycją wsparcia finansowego dla kilku planowanych inwestycji na terenie powiatu bielskiego. Jeśli członkowie Rady zgodzą się na udzielenie dofinansowania, kwota wsparcia wyniesie ponad 1 900 000 złotych.

Głównym punktem zaproponowanego wsparcia, które ma wynieść 1 811 807,13 złote, jest realizacja projektu powiatu bielskiego o nazwie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej ul. Sikorskiego w Zabrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską – etap I”.

W projekcie uchwały stwierdza się, że starosta bielski zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania tej konkretnej inwestycji już 7 lutego. Prośba ta była podyktowana wysokimi kosztami związanymi z realizacją pierwszego etapu projektu, który obejmuje rozbudowę i przebudowę ulicy Sikorskiego na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Zabrzeską, w pobliżu marketu Panier.