Wojewoda Małopolski podpisuje umowy na rozbudowę dróg w trzech powiatach

Dnia, o którym mówimy, Wojewoda Małopolski, Krzysztof Jan Klęczar przystąpił do podpisania umów z przedstawicielami lokalnych władz. Spotkanie odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Przedmiotem porozumień były kwestie dotyczące samorządu terytorialnego w trzech powiatach: myślenickim, wadowickim oraz suskim.

Na spotkanie przybyli Józef Tomal – starosta oraz Rafał Kudas – wicestarosta. Obydwaj składali swoje podpisy na dokumentach związanych z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg, które będą obowiązywać w 2024 roku. Dla odpowiednich powiatów przewiduje się wsparcie finansowe na realizację dwóch konkretnych projektów drogowych.

Pierwszy z nich to przebudowa drogi powiatowej oznaczonej numerem K1935, znajdującej się przy ulicy Wolności w miejscowości Sułkowice. Drugi projekt dotyczy rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej o numeracji K1685 Pcim-Tokarnia-Jordanów z drogą powiatową numer K1922 Tokarnia-Więciórka-Trzebunia, a także z drogą Gminną oznaczoną numerem K540395. Planowany jest tutaj montaż niewielkiego ronda w miejscowości Tokarnia.

Łączny koszt obu przedsięwzięć wynosi 7 896 600 zł. To suma, która ma zostać przeznaczona na realizację tych dwóch inwestycji drogowych.