Rekordowe dofinansowania i podniesienie jakości życia w powiecie rawickim – podsumowanie kadencji 2018-2024

Za nami wyjątkowa kadencja Rady i Zarządu Powiatu Rawickiego, trwająca ponad pięć lat. Okres od 2018 do 2024 roku obfitował w ciężką pracę, stawianie czoła licznym wyzwaniom, podejmowanie śmiałych decyzji, ale przede wszystkim, było to sześć lat intensywnego rozwoju dla samorządu. Na realizację różnorodnych projektów, które znacząco wpłynęły na polepszenie jakości życia mieszkańców, przeznaczono aż 110 milionów złotych.

Działania samorządu zostały wsparcie przez dofinansowania z różnych źródeł. Samorząd powiatu rawickiego mógł pochwalić się rekordowymi funduszami otrzymanymi z rządowego oraz unijnego budżetu. Wszystko to było możliwe dzięki sprawnie działającej współpracy między różnymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Podczas tej kadencji szczególny nacisk położono na rozwój infrastruktury drogowej. To właśnie na poprawę stanu dróg powiatowych przeznaczono najwięcej środków – blisko 50 milionów złotych. Szereg projektów, które obejmowały modernizację dróg w każdej z gmin powiatu, przyczyniło się do znaczącego podniesienia bezpieczeństwa na drogach. Przykładowo, realizowane były inwestycje drogowe m.in. w Golejewku, Szymanowie, Żołędnicy, a także na ulicy Rolniczej w Pakosławiu. Dodatkowo, udało się przeprowadzić przebudowę niemal kilometrowego odcinka drogi w Niemarzynie.