Starosta Opoczyński Marcin Baranowski: Zakończyliśmy remont 26 km dróg w 2023 roku, mamy kolejne plany inwestycyjne

W ostatnim roku udało nam się zakończyć prace modernizacyjne na odcinku 26 kilometrów dróg powiatowych – mówił starosta opoczyński Marcin Baranowski. Ten imponujący rezultat, zdaniem starosty, to efekt skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz wsparcia ze strony lokalnych gmin. Podczas rozmowy w audycji „Powiat Opoczyński na Fali”, Baranowski podkreślał, że kolejne lata nie będą różniły się pod względem inwestycji drogowych.

Podczas rozmowy radiowej, której celem było podsumowanie działań samorządu powiatowego Opoczna w minionym roku, starosta Marcin Baranowski omówił najistotniejsze projekty drogowe zrealizowane w tym czasie. Dzięki zaangażowaniu i efektywnemu wykorzystaniu finansowania z programów zewnętrznych oraz wsparciu gmin, udało się przeprowadzić remonty lub przebudowy na łącznym odcinku 26 km dróg powiatowych, co pochłonęło prawie 49 mln zł. Starosta potwierdził również, że samorząd ma ambitne plany na ten rok dotyczące inwestycji drogowych.

Marcin Baranowski podkreślił również, że niezapomnianą rolę w życiu powiatu odgrywa rozwijająca się komunikacja autobusowa i kolejowa. Maria Barbara Chomicz, zastępca starosty, podsumowała natomiast działania prowadzone przez powiatowy wydział geodezji, które mają na celu ułatwienie korzystania mieszkańcom z usług tego wydziału. Chomicz zakończyła audycję zapewniając, że misją powiatu opoczyńskiego jest tworzenie silnej wspólnoty mieszkańców oraz zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych, administracyjnych, edukacyjnych, zdrowotnych i opiekuńczych.