Przetarg na modernizację dróg powiatowych w Sieradzu: ul. Wołodyjowskiego i Sadowej

Celem tego przedsięwzięcia jest wybór odpowiedniego wykonawcy dla projektu, noszącego nazwę ,,Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu”. Prace mają ruszyć w 2024 i potrwać do końca 2025 roku. Projekt zakłada modernizację dwóch dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Sieradz – numerów 1767E (ul. Sadowa) oraz 1770E (ul. Wołodyjowskiego).

Wybrane do renowacji odcinki ulic są zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie kilku ważnych dla mieszkańców Sieradza placówek – Szpitala Wojewódzkiego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także Komendy Powiatowej Policji. Obecny stan techniczny tych dróg nie spełnia oczekiwań mieszkańców i utrudnia poruszanie się po mieście, stanowiąc dodatkowo zagrożenie dla bezpieczeństwa jego użytkowników.

Planowany zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na odcinku drogi o długości 3,5 km, budowę chodników o szerokości 2 metrów i długości 1590 metrów przy ulicy Sadowej, a także stworzenie zjazdów i modernizację istniejących przepustów. Planowane jest również wykonanie odpowiedniego systemu odwodnienia, ustawienie elementów małej architektury drogowej, a także budowę poboczy oraz zamontowanie nowego oznakowania drogowego.

W celu poprawy bezpieczeństwa, planuje się montaż radaru zasilanego energią słoneczną do pomiaru prędkości pojazdów, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych oraz aktywnego oznakowania D-6 przed przejściami. Dodatkowo przewidziano montaż progów zwalniających i separatorów ruchu, które wydzielą bezpieczny ciąg pieszy.