Ogłoszenie o planowanych inwestycjach drogowych w Powiecie Szczecineckim

Dwa nowe projekty drogowe mają niebawem ruszyć w Powiecie Szczecineckim. Pierwszy to kolejny, już trzeci etap przebudowy odcinka drogi między Drężnem a Stepieniem, drugi to modernizacja odcinka drogowego łączącego Sulikowo z Barwicami. Konkretyzacja tych planów nastąpiła 16 lutego, kiedy to starosta Krzysztof Lis sfinalizował umowy z firmą wykonawczą, która zajmie się obiema inwestycjami.

Firmą odpowiedzialną za realizację tych zadań jest POL-Dróg Gdańsk – podmiot od dłuższego czasu współpracujący z Powiatem Szczecineckim. Na uroczystość podpisania umowy, oprócz starosty i Przemysława Kowalczyka, dyrektora zarządzającego firmy wykonawczej, przybyli również Roman Romaniuk, dyrektor PZD w Szczecinku, Bronisław Kwardys, kierownik obwodu nr 2 w Łeknicy, oraz Jarosław Smereczański, kierownik obwodu nr 3 w Białym Borze – osoby odpowiedzialne za obszary, na których będą prowadzone prace.

Oba odcinki drogowe – Sulikowo-Barwice o długości ponad 4 km i Drężno-Stepień o długości powyżej 3 km – zostaną poszerzone do 6 metrów. Dodatkowo, na każdym z nich pojawią się utwardzone pobocza o szerokości 1 metra. Starosta Lis podkreślał, że korzystnym aspektem tych inwestycji jest fakt, iż koszt ich realizacji przez firmę POL-Dróg Gdańsk będzie niższy od pierwotnych szacunków samorządu powiatowego. Prace na trasie Sulikowo-Barwice miały kosztować około 13 mln zł, ale ostatecznie wyniosą 8,3 mln zł. Podobnie sytuacja ma się z drogą Drężno-Stepień – pierwotnie szacowany koszt to 11,4 mln zł, a finalne wydatki wyniosą 8,124 mln zł. Jest to trzeci etap tej inwestycji, a poprzednie kosztowały ponad 13 mln zł.

Oba projekty uzyskały 50% dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg, co stanowi znaczące wsparcie dla Powiatu Szczecineckiego.