Powiat oleski przeznacza niemal 36 milionów złotych na inwestycje

W bieżącym roku, Powiat Oleski zainwestuje blisko 36 milionów złotych w różne przedsięwzięcia. Większość tej sumy, przekraczającej 29 milionów złotych, zostanie sfinansowana z dotacji. Głównym obszarem wydatków będą drogi. Przyjrzyjmy się bliżej, które odcinki dróg zyskają na tym najwięcej.

Starostwo powiatu oleskiego zamierza przeznaczyć na lokalne drogi powiatowe w tym roku aż 11,3 miliona złotych. Wśród tej kwoty, dominująca część, czyli 9,5 mln zł, będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowane remonty dróg na terenie powiatu oleskiego w tym roku obejmują:

Najkosztowniejszym projektem będzie przebudowa drogi Borki Wielkie – Kucoby, która ma połączyć te obszary z drogą wojewódzką nr 494. Inwestycja ta pochłonie aż 3,738 mln zł.

Przebudowa drogi powiatowej Myślina – Ligota Dobrodzieńska – Dobrodzień będzie kosztować 3,15 mln zł.

Na przebudowę trasy Praszka – Szyszków – Gorzów Śląski, jako alternatywę dla krajowej ’42/45′ z Gorzowa Śląskiego do Praszki, zaplanowano 2,31 mln zł.

W Praszce, na ulicy Fabrycznej, planowane są prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Zostaną odnowione chodniki, przejścia dla pieszych oraz 800-metrowy odcinek drogi powiatowej. Całość inwestycji wyniesie 1,24 mln zł.

Na remont drogi powiatowej Radawie – Zębowice – Szemrowice – Warłów – Dobrodzień przeznaczono 868 tysięcy złotych.

Roland Fabianek, starosta oleski, podkreśla zaangażowanie lokalnych gmin w te projekty. Wszystkie gminy, przez które przechodzą odnawiane drogi, dofinansowują te przedsięwzięcia, przekazując około 40 procent kwoty wkładu własnego powiatu.