Starosta Grzegorz Kosowski uczestniczy w spotkaniu dotyczącym Porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dnia 7 lutego miało miejsce istotne spotkanie, w którym uczestniczył Starosta Grzegorz Kosowski. W trakcie tego zgromadzenia podpisane zostało Porozumienie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wzięcie udziału w tym wydarzeniu przez Starostę świadczy o jego zaangażowaniu w sprawy naszego regionu i dążeniu do jego rozwoju.

Powyższe porozumienie jest skierowane na wykonanie kluczowych zadań dla naszej lokalnej społeczności, które są finansowane za pomocą funduszy unijnych. To wydarzenie ma niebagatelne znaczenie dla dalszego rozwoju naszego regionu, pokazuje także jak ważna jest współpraca z Unią Europejską.

Na ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego, który obejmuje cały powiat dzierżoniowski, a więc także tereny, które są bezpośrednio zarządzane przez Starostę Kosowskiego, przypada suma 119.484.842 euro. Ten ogromny zastrzyk gotówki zdecydowanie wpłynie na rozwój tej części regionu, umożliwiając realizację wielu ważnych przedsięwzięć.