Rekordowy budżet powiatu Oławskiego na rok 2024 z wielomilionowymi dotacjami na inwestycje

W najbliższym czasie, samorząd skupił swoje działania na rozbudowie i modernizacji sieci dróg powiatowych. Niektóre z planowanych działań obejmują:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 D ulicy Lipowej w Oławie, gdzie zaplanowano niewielkie rondo na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 94. Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą 7 mln zł, z czego 2.740.000 zł ma zostać wydane w 2024 r., a dotacja celowa od miasta wyniesie 1.690.000 zł.

Zakres prac obejmuje również przebudowę drogi powiatowej nr 1573 D z miejscowości Gać do Psary. Koszt tego przedsięwzięcia to 1.594.567 zł, z czego 437.500 zł pochodzić będzie z dotacji celowej od Gminy Oława i dodatkowe 719.567 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowana jest również renowacja drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz-Laskowice o przewidywanym koszcie 3.366.000 zł (2.280.000 zł w 2024 r.). Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice przekażą na ten cel dotację w wysokości 1,5 mln zł.

Kolejne realizacje to przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1580 D ulicy Rybackiej i 1571 D ulicy Zwierzynieckiej w Oławie oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1548 D Minkowice Oławskie – Bystrzyca. W planach jest również termomodernizacja budynków zarządzanych przez Powiat Oławski.