Powiat Iławski zyskał trzy dofinansowania na modernizację dróg powiatowych na ponad 7 milionów złotych

23 stycznia to data, która na długo zostanie zapamiętana przez mieszkańców Powiatu Iławskiego. W tym dniu przedstawiciele ich samorządu wraz z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim zatwierdzili trzy umowy, które przyczynią się do znacznej poprawy stanu technicznego lokalnych dróg. Umowy dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i oznaczają dla Powiatu Iławskiego niemal 7,5 miliona złotych wsparcia. Dzięki tym środkom możliwa będzie przebudowa oraz rozbudowa trzech kluczowych dróg powiatowych na terenie gmin Susz i Zalewo.

Przedstawiamy szczegółowe informacje na temat każdej z dofinansowanych inwestycji. Pierwsza z nich to „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice w m. Wądoły, gm. Susz”. Koszt całkowity tej inwestycji wynosi 2 051 345,77 zł, z czego dofinansowanie z funduszu pokryje 1 578 067,20 zł, a pozostałą część – 473 278,57 zł – zapewnią środki własne powiatu.

Drugą inwestycją jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307 Nr Susz – Jerzwałd – Dobrzyki – Zalewo na odcinku Olbrachtówko – Dobrzyki – etap I”. W tym przypadku wartość całkowita wynosi 4 651 016,00 zł. Dofinansowanie pokryje aż 3 720 812,80 zł, resztę – 930 203,20 zł – stanowią środki własne Powiatu Iławskiego.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1295 Nr Kamieniec – Ulnowo na odcinku Kamieniec – Rudniki” jest trzecią z inwestycji. Całkowity koszt to kwota 2 761 431,00 zł. W tym przypadku dofinansowanie z funduszu wyniesie 2 209 144,80 zł, a pozostałe 552 286,20 zł będą środkami własnymi powiatu.