Komunikacyjna metamorfoza powiatu płockiego: podpisane umowy na nowe inwestycje drogowe

Sylwester Ziemkiewicz, Starosta Płocki, złożył swój oficjalny podpis pod umowami z wykonawcą, które dotyczą realizacji nowych inwestycji drogowych w powiecie płockim. Dzień, kiedy to nastąpiło, to poniedziałek 18 marca, a skupiają się one na gminach Brudzeń Duży i Stara Biała.

W najbliższym czasie ruszą prace na odcinkach drogi pomiędzy Suchodół a Karwosiekami-Cholewicami (gmina Brudzeń Duży) oraz w miejscowości Stara Biała (gmina o tej samej nazwie). Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina zostało wybrane jako główny wykonawca obu tych projektów.

Pierwsza inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej numer 2999W Sikórz – Mochowo, która odbędzie się na odcinku długości 1,600 km pomiędzy Suchodół a Karwosiekami-Cholewicami. W ramach prac przeprowadzony zostanie szereg działań, takich jak wymiana przepustów, frezowanie nawierzchni, wykonywanie warstwy wiążącej czy ścięcie poboczy, a także oznakowanie poziome grubowarstwowe. Całość projektu jest wyceniana na 1 953 965,95 zł, z czego większość stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – 1 856 267,65 zł. Prace mają zostać ukończone do dnia 18 września 2024 roku.

Druga umowa dotyczy przebudowy drogi powiatowej numer 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. miasta – (Płock) na odcinku długości 0,300 km znajdującym się w Starej Białej. W ramach tego projektu przewidziane są takie działania jak frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej, regulacja wysokości studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych oraz odnowienie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. Całość projektu jest wyceniana na 257 894,10 zł z terminem realizacji do dnia 18 czerwca 2024 roku.

Podczas ceremonii podpisania umów obecność swoją zaznaczyli między innymi: Sylwester Ziemkiewicz – Starosta Płocki, Piotr Andrzejewski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych S.A., Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, Michał Twardy – Sekretarz Powiatu Płockiego, Marcin Błaszczyk – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, Sławomir Wawrzyński – Wójt Gminy Stara Biała, Małgorzata Lewandowska – Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Rafał Nowak – Radny Gminy Brudzeń Duży oraz Zbigniew Tomaszewski – Wójt Gminy Mochowo.