Podpisano umowy na modernizację dróg w gminie Krotoszyce: Starostwo Powiatowe rozpoczyna inwestycje

8 marca to data, która zapisze się w historii gminy Krotoszyce, jako dzień rozpoczęcia dwóch ważnych inwestycji drogowych. Spotkanie odbywające się w siedzibie Starostwa Powiatowego zaowocowało podpisaniem dwóch umów, które mają na celu poprawę infrastruktury drogowej tej gminy.

Podczas uroczystości obecni byli: Adam Babuśka – Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński – Etatowy Członek Zarządu oraz Marta Płosińska-Soboń – Skarbnik Powiatu. Podpisali oni umowy z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z Wrocławia. Wydarzenie zgromadziło wiele znanych osobistości, w tym Janinę Mazur – Wicestarostę Legnickiego, Radnych: Beatę Castañeda Trujillo i Łukasza Skoczka, Wójta Gminy Krotoszyce Wojciecha Woźniaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Krotoszyce Ryszarda Łabickiego. Ponadto, na miejscu byli również Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń oraz Piotr Stępień, pracownik tego samego Wydziału.

W ramach podpisanych umów przewidziano remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Dunino. Długość odcinka, który ma zostać zmodernizowany to 1800 m. Drogę tę charakteryzuje zły stan techniczny i niewielka grubość istniejącej nawierzchni bitumicznej. Ze względu na te uwarunkowania zdecydowano się nie przeprowadzać frezowania profilacyjnego. Zamiast tego planowane jest wykonanie nowych warstw bitumicznych, które mają poprawić stan użytkowy drogi i zapewnić jej płynny przebieg.

Plan inwestycji przewiduje także prace przy zjazdach oraz przystanku autobusowym. W projekt założono również gruntowny remont poboczy, które zostaną odtworzone z kruszywa kamiennego. Geometria drogi nie ulegnie zmianie, a system odprowadzania wód powierzchniowych pozostanie niezmieniony. Na trasie znajduje się również most, który zostanie poddany renowacji. Prace obejmą m.in. demontaż starej warstwy bitumicznej i położenie nowej, remont balustrad oraz oczyszczenie rowów. Tereny zielone przyległe do drogi zostaną obsiane trawą.