Projekty modernizacji dróg w Powiecie Oleśnickim otrzymują dofinansowanie z Polskiego Ładu o wartości 14,5 miliona złotych

Dziewiąta edycja Polskiego Ładu zaoferowała hojne dofinansowanie dla Powiatu Oleśnickiego. Powiat został obdarowany kwotą niemal 14,5 miliona złotych, co stanowi 95% potrzebnego wsparcia na realizację dwóch kluczowych inwestycji drogowych.

Umowa dotycząca pierwszego projektu została niedawno podpisana w starostwie. Ta inwestycja skupia się na przebudowie drogi powiatowej numer 1498D, prowadzącej od Wojciechowa Wielkiego do Szczodrowa. Na rzecz Powiatu umowę parafowali starosta Slawek Kapica i wicestarosta Stanisław Stępień. Zwycięzcą przetargu na wykonanie tej inwestycji okazała się firma Anny Chleboś z Granowca. Koszt całkowity tej modernizacji wynosi 1 743 598 zł, z czego aż 1 656 418 zł pochodzi z funduszów Polskiego Ładu, a pozostałe 87 170 zł to wkład Powiatu. Prace mają potrwać mniej więcej 8 miesięcy.

W międzyczasie trwają procedury przetargowe mające na celu wybranie wykonawcy drugiego projektu, który obejmuje przebudowę drogi powiatowej numer 1464D między Oleśnicą a Wabienicami. Tutaj szacowany koszt wynosi 13 500 000 zł. Z tych funduszy, Polski Ład ma pokryć 12 825 000 zł, a Powiat – resztę, czyli 675 000 zł. Oczekuje się, że oferty zostaną otwarte w przyszłym tygodniu.