Planowana modernizacja ulic Głożyńskiej i Rymera w Radlinie tuż po Świętach Wielkanocnych

Bezpośrednio po okresie świątecznym, konkretnie we wtorek 2 kwietnia, ruszy gruntowne odnowienie ulicy Głożyńskiej w Radlinie. Modernizacja będzie dotyczyła fragmentu tej drogi począwszy od miejsca, gdzie krzyżuje się z ulicą Rymera, aż do punktu przecięcia z ulicą Strzody. Kolejnego dnia, 3 kwietnia, zapoczątkowane zostaną prace remontowe na ulicy Rymera. Łączny budżet tych dwóch przedsięwzięć przekracza 6 milionów złotych. Motorzyści powinni przygotować się na pewne utrudnienia.

Nadchodzi czas rozpoczęcia prac na drogach powiatowych położonych na terenie Radlina – Głożyńskiej i Rymera. Zgodnie z planem inwestycji, ulica Głożyńska zostanie przebudowana na odcinku długości 392 metrów, wraz z instalacją nowego systemu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Rymera. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi 4 552 052,00 zł. Powiat wodzisławski uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pokryje kwotę 2 405 279,80 zł kosztów realizacji projektu.

Wśród zaplanowanych działań w ramach inwestycji znalazły się:

  • przebudowa drogi,
  • konstrukcja chodnika,
  • instalacja sygnalizacji świetlnej,
  • stworzenie systemu kanalizacji deszczowej,
  • modernizacja i zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
  • remont sieci energetycznej.

Podczas trwania prac ulica Głożyńska będzie niedostępna dla ruchu, jednak mieszkańcy będą mieli zapewniony dostęp do swoich nieruchomości. Planowany termin zakończenia prac to październik 2024 roku.